VietFish 2017

Một số hình ảnh hoạt động của hội chợ VietFish 2017:

Tập thể nhân viên Á Châu cùng nhà cung cấp chụp ảnh kỷ niệm tại hội chợ Vietfish 2017:

Tiệc giao lưu toàn nhân viên Á Châu cùng các nhà cung cấp: