Thiết bị đóng hàng

Thiết bị đóng hàng

                                    

             Máy đai thùng tự động                                                    Máy đai thùng bán tự động khung hở

                                    

  Máy đai thùng bán tự động inox                                                 Máy đóng đai cầm tay

                             

Máy đai thùng bán tự động khung kín                                                  Máy hàn miệng túi

    

      Máy dán thùng Carton                                                      Máy quấn Pallet