Thiết bị chế biến

     Thiết bị chế biến thực phẩm

                                                                

         Máy cắt khối vuông                                                             Máy cắt lát

    

     Máy cắt, băm, trộn                                                                            Máy rửa khay

            

Máy tiêm gia vị, phụ gia                                                             Thiết bị xử lý thực phẩm

Tủ xông khói