Thiết bị bảo đảm chất lượng

                                              

               Hệ thống phân cỡ                                                                            Máy dò kim loại cho sản phẩm lớn

                                                

Máy dò kim loại cao cấp                                      Máy dò tạp chất bằng tia X                   Hệ thống CW và DKL

                                                                 

          Máy kiểm tra trọng lượng                                                                  Máy dò kim loại giá cạnh tranh