Máy lột vỏ tôm

Máy lột vỏ tôm

Hệ thống lột vỏ tôm của Jonsson lột được tất cả các kiểu đuôi: Tròn, bướm, kiểu phương Tây hoặc kiểu E-Z; Hoặc bốc vỏ hoàn toàn và một phần. Nếu yêu cầu lột vỏ theo phong cách phương Tây thì Model 60 là sự lựa chọn tốt nhất. Khi lột vỏ kiểu vòng đuôi hoặc đuôi bướm, chiều sâu của vết cắt đa dạng.

Công nhân đặt tôm vào khay phần còn lại là quá trình tự động của máy. Các máy điều chỉnh chính xác cho mỗi con tôm theo kiểu lột được chọn sẵn.

Năng suất của Model 60

Tôm không đầu đưa vào mỗi giờ
Kích thước tôm Tốc độ trục
5000/h 4000/h
10/15 390 310
16/20 280 220
21/25 220 180
26/30 180 140
31/35 150 120
36/40 130 100
41/50 110 85
51/60 90 70
61/70 75 60
71/90 60 50

Model 60 hoạt động ở mức 4000- 5000 con mỗi giờ. Tốc độ chận hơn là do kỹ thuật tay nghề của nhân viên. Tốc độ được trình bày trong bảng là năng suất tối đa. Tuy nhiên, khai thác được tốc độ tối đa là dễ dàng.

Video tham khảo: