Máy đóng gói chân không một hộc

Máy đóng gói chân không một hộc

 

                                                                             

                          Máy hút chân không một khoan Falcon 52                                  Máy hút chân không một khoan Falcon 80

 

       

                          Máy hút chân không model Polar 80                                                  Máy hút chân không model Polar 110

 

    

   Máy hút chân không một khoang giá rẻ SC800                    Máy hút chân không một hộc Marlin 52