Máy đóng gói chân không

                                             

 Máy đóng gói chân không băng tải                                             Máy đóng gói chân không hai hộc

                                       

  Máy đóng gói chân không để bàn                                             Máy đóng gói chân không một hộc

                  

         Màng hút sát da                                                                           Máy dán khay

                                       

       Máy đóng gói hút sát da                                                Máy ép khay nhiệt và đóng gói chân không

        

        Cho thuê máy hút chân không                                       Phụ tùng máy hút chân không

   Hút chân không gạo