Máy bọc màng co và buồng co

Máy bọc màng co và buồng co

                

      Máy bọc màng co tự động                                                      Máy bọc màng co cho sản phẩm dài

                         

      Máy bọc màng co bán tự động                                                                    Buồng co nhiệt

       

    Máy bọc nhóm                                                                            Máy bọc màng co nằm ngang tốc độ cao