Gateway số 22 -Băng tải Habasit ngành cá

Băng tải Habasit ngành cá

Băng tải Habasit chuyện dụng trên máy phân cỡ cá và băng chuyền cấp đông

  • Chi tiết