Gateway số 19 - Máy hút chân không Châu Âu

Máy hút chân không Châu Âu

Máy hút chân không Châu Âu công suất lớn, bảo hành 3 năm Đóng gói chân không thủy sản, thực phẩm đông lạnh,

  • Chi tiết