Gateway số 10 - Máy dò kim loại thùng carton

Máy dò kim loại thùng carton Anritsu

Máy dò kim loại thùng carton, máy dò kim loại lớn,có thể bỏ quên trong thùng như dụng cụ chế biến, dao, kéo, kẹp giấy, kim loại lớn Fe từ 2.0 mm trở lên và SUS từ 3.5mm trở lên.

  • Chi tiết