Gateway số 06 - Thiết Bị Thuỷ Sản

Công ty Thiết Bị Thuỷ Sản - CN AME

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ chuyên nghiệp cho các khách hàng trong lĩnh vực thủy sản. Á Châu quyết định thành lập chi nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Thủy Sản với mục tiêu tập trung hơn và chuyên nghiệp hơn trong ngành thủy sản

  • Chi tiết