Topack

Máy đóng gói Topack

Dùng đóng gói bột nêm trong gói mì, cà phê, các gia vị, sản phẩm dạng bột,…

  • Chi tiết