Emura

Emura

Máy cắt của Emura được dùng cho hàng loạt các sản phẩm bao gồm dưa chuột, rau, pho mát và cá. Những sản phầm này có thể cắt, thái hạt lựu, cắt nhỏ, mỏng hoặc các sợi dài.

  • Chi tiết