Anritsu

Anritsu

Anritsu là công ty hàng đầu của Nhật trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm. Hầu như tất cả các nhà sản xuất thực phẩm lớn trên thế giới đều biết đến Anritsu. Thiết bị của Anritsu nổi tiếng về chất lượng và công nghệ tiên phong. Ở Việt Nam, DNTN Máy và Thiết Bị Á Châu làm đại diện chính thức cho Anritsu từ đầu năm 2001. Máy...

  • Chi tiết